Η χρήση του παρόντος ιστότοπου agorazin.gr υπόκειται στους όρους που παρατίθενται στη συνέχεια. Η χρήση του αποτελεί τεκμήριο ότι ο επισκέπτης/χρήστης έχει μελετήσει, κατανοήσει και αποδεχτεί όλους τους όρους χρήσης αυτής. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης/χρήστης δεν συμφωνεί με τους όρους χρήσης της παρούσας, οφείλει να μην κάνει χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου αυτού του ιστοτόπου. Αν είστε κάτω των 16 ετών απαγορεύεται να κάνετε χρήση αυτού του ιστότοπου ή των υπηρεσιών μας χωρίς τη συγκατάθεση των γονέων σας.

Οι παρόντες όροι χρήσης μπορούν να αναθεωρούνται και να ενημερώνονται οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προειδοποίηση. Παρακαλούμε ελέγχετε ανά τακτά χρονικά διαστήματα τους όρους χρήσης καθώς η συνέχιση της χρήσης αυτής συνεπάγεται ότι αποδέχεστε τις εκάστοτε αλλαγές.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΘΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΑΠΟΔΕΚΤΗ

Ο επισκέπτης/χρήστης αποδέχεται και συμφωνεί ότι θα κάνει σύννομη και σύμφωνη με τους παρόντες όρους, χρήση των υπηρεσιών μας.

Ειδικότερα ο επισκέπτης/χρήστης, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, συμφωνεί ότι απαγορεύεται να κάνει χρήση των υπηρεσιών μας για να:

1. προκαλέσει οποιαδήποτε βλάβη σε ανηλίκους με οποιονδήποτε τρόπο, συμπεριλαμβανομένου ενδεικτικά και υλικού που παραβιάζει τους νόμους για παιδική πορνογραφία, σεξουαλική εκμετάλλευση παιδιών και νόμους που απαγορεύουν την απεικόνιση ανήλικων με σεξουαλική συμπεριφορά.

2. αποστείλει, δημοσιεύσει ή αποστείλει με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή με οιονδήποτε άλλο τρόπο, ή αποκτήσει πρόσβαση σε οιοδήποτε περιεχόμενο που δεν έχει καταπιστευματικό δικαίωμα να μεταδώσει ή να δημοσιεύσει, που έρχεται σε αντίθεση με το νόμο καθώς και τα χρηστά και συναλλακτικά ήθη, που παρενοχλεί με οιονδήποτε τρόπο ατομικά την ιδιωτική ζωή και τα ατομικά, κοινωνικά ή οποιαδήποτε δικαιώματα τρίτων, που είναι παράνομο, βλαβερό, απειλητικό, προσβλητικό, ενοχλητικό, συκοφαντικό, δυσφημιστικό, χυδαίο, άσεμνο, υβριστικό, αποτελεί παραβίαση του απορρήτου κάποιου άλλου, δείχνει εμπάθεια, ή εκφράζει φυλετικές, εθνικές ή άλλες διακρίσεις είτε έρχεται, με οποιονδήποτε τρόπο σε αντίθεση με το νόμο.

3. παρενοχλήσει με οποιονδήποτε τρόπο την ιδιωτική ζωή και τα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα άλλων χρηστών, όπως η συλλογή ή και η αποθήκευση προσωπικών δεδομένων άλλων χρηστών.

4. πλαστογραφήσει ή παραχαράξει επικεφαλίδες ή με άλλο τρόπο να αλλοιώσει τα διακριτικά προκειμένου ν’ αποκρύψει την προέλευση του περιεχομένου που μεταδίδεται ή παράγεται μέσω των υπηρεσιών μας

5. αποστείλει, δημοσιεύσει, με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο οποιοδήποτε περιεχόμενο για το οποίο ο επισκέπτης/χρήστης δεν έχει δικαίωμα μετάδοσης σύμφωνα με την νομοθεσία ή τις συμβατικές ή διαχειριστικές σχέσεις, όπως εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφτηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται σε συμφωνίες εμπιστευτικότητας.

6. αποστείλει, δημοσιεύσει, με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο οποιοδήποτε περιεχόμενο το οποίο παραβιάζει οποιαδήποτε δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, ευρεσιτεχνίες, εμπορικά δικαιώματα σε σήματα, εμπορικά μυστικά, πνευματικά ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων, δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας ή ηθικά δικαιώματα.

7. θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια του δικτύου και των τεχνικών υποδομών της agorazin+agorapus ή παράσχει ψευδείς ή παραπλανητικές πληροφορίες που αποβλέπουν στην απόκρυψη της ταυτότητας του ή πληροφορίες που δεν έχει δικαίωμα να αποκαλύψει.

8. εμποδίσει οιονδήποτε να έχει πρόσβαση στις υπηρεσίες μας ή να παρακάμπτει τον έλεγχο ταυτότητάς του.

9. εγκαταστήσει και να προωθήσει με οιονδήποτε τρόπο, οιουδήποτε είδους αυτόκλητη ή μη εξουσιοδοτημένη διαφήμιση ή μη ζητηθέντα από τον παραλήπτη ηλεκτρονικά μηνύματα (spam), αλυσιδωτές επιστολές, συστήματα πυραμίδων και οποιασδήποτε άλλης μορφής ανεπιθύμητη προώθηση περιεχομένου.

10. προωθεί ή και να διαθέτει περιεχόμενο που περιέχει κακόβουλο λογισμικό ή προγράμματα σχεδιασμένα να παρεμβληθούν, καταστρέψουν ή περιορίσουν τη λειτουργία οποιουδήποτε λογισμικού ή τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού ή να εμποδίσουν άλλους χρήστες να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες των agorazin+agorapus και agorazin.gr

11. αποκτήσει πρόσβαση σε πληροφορίες άλλων συνδρομητών ή σε εταιρικές πληροφορίες που δεν είναι δημοσίως ανακοινώσιμες.

12. διαταράξει την ομαλή λειτουργία των δικτύων και, γενικά, να υπονομεύσει και να υποβαθμίσει το επίπεδο ασφάλειας των συστημάτων των agorazin+agorapus και agorazin.gr

13. αποκαλύπτει πληροφορίες που περιέχουν προσωπικά δεδομένα.

14. προβεί σε ηθελημένη ή μη παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας ή των νομοθετικών διατάξεων.

15. χρησιμοποιεί ο ίδιος ή να επιτρέπει σε τρίτους να χρησιμοποιούν την υπηρεσία για ανήθικους ή παράνομους σκοπούς.

16. μεταπωλήσει χωρίς γραπτή άδεια της agorazin+agorapus τις υπηρεσίες μας ή τμήμα αυτών

Ο επισκέπτης/χρήστης οφείλει να ενημερώσει αμέσως τη agorazin+agorapus σε περίπτωση που υποπέσει στην αντίληψή του:

1. οποιοδήποτε κενό ασφάλειας που θέτει σε κίνδυνο το απόρρητο των επικοινωνιών του ίδιου, άλλων επισκεπτών/χρηστών ή τρίτων προσώπων.

2. μη ορθή συμπεριφορά ή μη εξουσιοδοτημένη χρήση αυτής της ιστοσελίδας.

Ο επισκέπτης/χρήστης θα πρέπει να λαμβάνει όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα για τη διασφάλιση του απορρήτου των επικοινωνιών του, σύμφωνα με την κρίση του.

Ο επισκέπτης/χρήστης έχει δικαίωμα να αποκτά πρόσβαση αποκλειστικά και μόνο σε δεδομένα επικοινωνίας τα οποία αναφέρονται στον ίδιο, ή είναι δημοσίως ανακοινώσιμα, ή για τα οποία έχει δοθεί άδεια για πρόσβαση σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία ή τις αποφάσεις των αρμοδίων Αρχών. Σε κάθε περίπτωση χρήσης παράνομης ή αντίθετης με τους εκάστοτε Όρους Χρήσης αυτής της ιστοσελίδας, η agorazin+agorapus επιφυλάσσεται για την άσκηση κάθε νομίμου δικαιώματος της και δη για την αποκατάσταση κάθε θετικής και αποθετικής ζημίας της.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Όλο το περιεχόμενο της παρούσας ιστοσελίδας, εκτός των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων), που - ενδεικτικά - περιλαμβάνει κείμενα, γραφικά, εικόνες, φωτογραφίες σχέδια, video, ήχους κλπ. (εφεξής περιεχόμενο) αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία  της agorazin+agorapus και προστατεύεται από το ισχύον εθνικό, κοινοτικό και διεθνές δίκαιο. Η agorazin+agorapus διατηρεί όλα τα πνευματικά δικαιώματα  αναφορικά με το περιεχόμενο και  τα αντίγραφα που δημιουργούνται βάσει αυτού.
Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας διατίθεται στους επισκέπτες/χρήστες τους για προσωπική χρήση ως έχει. Το περιεχόμενο υπόκειται σε αλλαγές χωρίς σχετική ειδοποίηση κατά την κρίση της agorazin+agorapus.

Μετά την αποδοχή των όρων χρήσης, επιτρέπεται η μη εμπορική χρήση και η αναπαραγωγή του, ολική ή μερική, με την προϋπόθεση ότι το αναπαραγόμενο προϊόν είναι ελεύθερα διαθέσιμο στη συνέχεια μέσω του διαδικτύου ή άλλου πρόσφορου μέσου και συνοδεύεται από ευκρινή και διακριτή αναφορά στην πηγή προέλευσής του. Οποιαδήποτε άλλη χρήση, απαιτεί την ρητή έγγραφη άδεια της agorazin+agorapus.

Για οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας του περιεχομένου της παρούσας ιστοσελίδας, καθώς και για αιτήσεις έγκρισης αναπαραγωγής τμήματος αυτού, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το info(@)agorazin.gr

Η  agorazin+agorapus προκειμένου να ολοκληρώσει οποιαδήποτε υπηρεσία, δεν προβάλλει δικαιώματα ιδιοκτησίας σε φωτογραφίες ή περιεχόμενο που της παρέχεται ή και που χρησιμοποιεί για λογαριασμό του εκάστοτε πελάτη/αποδέκτη ή για λογαριασμό άλλων που έχουν πρόσβαση σε αυτό το περιεχόμενο, δεν ελέγχει και δεν έχει καμία υποχρέωση να παρακολουθεί το περιεχόμενο των προϊόντων ή των δημοσιεύσεων που επεξεργάζεται ή παράγει και δεν έχει καμία ευθύνη για δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας που περιλαμβάνονται στις υπηρεσίες που παρέχει.

Ο εκάστοτε πελάτης / αποδέκτης των υπηρεσιών αυτών είναι υπεύθυνος για πιθανές συνέπειες παράνομης χρήσης προστατευόμενων δεδομένων για τα οποία πρέπει να έχει το νόμιμο δικαίωμα αντιγραφής ή και χρήσης κάθε φωτογραφίας ή περιεχομένου που υποβάλλει ή εγκρίνει προς δημοσίευση, παραγωγή ή εκτύπωση. Συμφωνεί επίσης και παραχωρεί στην agorazin+agorapus την άδεια για μη αποκλειστική, και χωρίς δικαιώματα εκμετάλλευση,  χρήση, αντιγραφή, επεξεργασία, διανομή και επίδειξη αυτών των φωτογραφιών, ή άλλου περιεχομένου που έχει αποστείλει ή έχει εγκρίνει για δημοσίευση ή παραγωγή.

Ο εκάστοτε πελάτης/αποδέκτης αποδέχεται επίσης και συμφωνεί ότι φέρει την ευθύνη προσωπικά για κάθε ενέργεια ή παράλειψη του κατά τη χρήση αυτών των υπηρεσιών. Συμφωνεί επίσης να αποζημιώσει, να προστατεύσει τα συμφέροντα και να αποτρέψει κάθε ζημία της agorazin+agoraplus, των συνεργατών και του προσωπικού της από κάθε είδους αξίωση, ζημία, έξοδα, αποζημιώσεις και δαπάνες, συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, κάθε άμεσης, έμμεσης, θετικής ή αποθετικής, υλικής ή ηθικής ζημίας, καθώς και να καταβάλει την εύλογη αμοιβή για την νομική τους κάλυψη, λόγω:

α) φωτογραφιών, κειμένων, λογοτύπων ή εν γένει υλικού που αποστέλλετε, παράγεται ή δημοσιεύεται μέσω των υπηρεσιών τους για λογαριασμό του,

β) της χρήσης ή της κακής χρήσης των υπηρεσιών της από τον ίδιο ή κάθε άλλο πρόσωπο που αποκτά πρόσβαση στις υπηρεσίες της κάνοντας χρήση των στοιχείων του λογαριασμού του,

γ) οποιασδήποτε παράβασης των παρόντων Όρων και Κανόνων Χρήσης και

δ) οποιασδήποτε παραβίασης δικαιωμάτων τρίτων προσώπων.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ - ΣΥΜΟΡΦΩΣΗ GDPR

Η διαχείριση και η προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/χρήστη της ιστοσελίδας υπόκειται στους όρους της παρούσας ανακοίνωσης καθώς και στα οριζόμενα στο εθνικό, κοινοτικό και διεθνές δίκαιο σχετικά με την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως εκάστοτε ισχύει.

Οποιαδήποτε ενδεχόμενη μελλοντική σχετική ρύθμιση, θα αποτελέσει αντικείμενο της παρούσας ανακοίνωσης. Σε κάθε περίπτωση η agorazin+agorapus διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον σχετικό νομικό πλαίσιο.

Συνεπώς, οι παρόντες όροι προστασίας προσωπικών δεδομένων μπορεί να αναθεωρούνται και να ενημερώνονται οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προειδοποίηση. Οι χρήστες της ιστοσελίδας παρακαλούνται να ελέγχουν ανά τακτά χρονικά διαστήματα τους εν λόγω όρους για τυχόν αλλαγές, καθώς από τη συνεχιζόμενη χρήση της ιστοσελίδας τεκμαίρεται ότι αποδέχονται όλες τις ενδεχόμενες τροποποιήσεις αυτών.

Η agorazin + agorapus διατηρεί σε αρχείο και επεξεργάζεται, στο σύνολο ή μέρος αυτών, προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών/χρηστών της ιστοσελίδας και πελατών της, που της γνωστοποιούνται από τους ίδιους εκουσίως μέσω εγγραφής στο newsletter, αποστολής φόρμας προσφοράς ή  παραγγελίας ή μέσω επικοινωνίας τους με e-mail ή τηλεφωνικά, με σκοπό την υποστήριξη, προώθηση, βελτίωση και ολοκλήρωση των παρεχόμενων υπηρεσιών, καθώς και για λόγους στατιστικούς. Προσωπικά δεδομένα είναι τα στοιχεία που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον προσδιορισμό της ταυτότητας ή την επικοινωνία με κάποιο άτομο καθώς και άλλα στοιχεία που αφορούν το εν λόγω άτομο. Τα προσωπικά δεδομένα τα οποία συλλέγει και τηρεί σε αρχείο η agorazin + agorapus είναι τα ακόλουθα:

- Ονοματεπώνυμο Υπευθύνου/ων Επικοινωνίας

- Επωνυμία Επιχείρησης

- Επάγγελμα / Δραστηριότητα

- ΑΦΜ

- ΔΟΥ

- Ταχυδρομική Διεύθυνση

- Τηλεφωνικοί Αριθμοί (σταθερού, κινητού, fax)

- Ηλεκτρονική διεύθυνση (email)

Ο επισκέπτης/χρήστης μπορεί ανά πάσα στιγμή να επικοινωνεί με τον εκάστοτε διαχειριστή της ιστοσελίδας μέσω αποστολής e-mail στο info(@)agorazin.gr προκειμένου να διασταυρώσει την ύπαρξη των προσωπικών του δεδομένων στο τηρούμενο αρχείο, να ζητήσει τη διόρθωση αυτών, την αλλαγή ή την διαγραφή τους.

Η agorazin+agorapus δε θα διαθέσει προς πώληση ή άλλως διαβιβάσει ή δημοσιοποιήσει προσωπικά στοιχεία των επισκεπτών/χρηστών της ιστοσελίδας σε τρίτους, που δε σχετίζονται με την ίδια, χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση του επισκέπτη/χρήστη, με εξαίρεση την εφαρμογή σχετικών υπαγορεύσεων από το νόμο και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές.

Η agorazin+agorapus μπορεί να αποκαλύψει προσωπικές πληροφορίες των χρηστών σε οποιονδήποτε υπάλληλο, διοικητικό στέλεχος, συνεργάτη ή μέλος του ομίλου των εταιριών που ανήκει, στο βαθμό που είναι ευλόγως απαραίτητο για την ολοκλήρωση των παρεχόμενων υπηρεσιών της και για τους σκοπούς που ορίζονται στους παρόντες Όρους Χρήσης.

Η agorazin+agorapus λαμβάνει κάθε οργανωτική και τεχνολογική προφύλαξη για να εμποδίσει την απώλεια, την αθέμιτη χρήση ή την αλλοίωση των προσωπικών πληροφοριών των χρηστών αποθηκεύοντας το σύνολο των προσωπικών στοιχείων που παρέχονται από τους χρήστες σε ασφαλείς διακομιστές. Ο χρήστης αναγνωρίζει ότι λόγω έμφυτων προβλημάτων ασφάλειας κατά την αποστολή πληροφοριών μέσω διαδικτύου ο ιστότοπος δεν δύναται να εγγυηθεί την ασφάλεια των δεδομένων που διακινούνται μέσω αυτού.

Όλη η διαδικτυακή κίνηση μεταξύ αυτού του ιστότοπου και του προγράμματος περιήγησής σας, είναι κρυπτογραφημένη και μεταφέρεται μέσω του πρωτοκόλλου HTTPS κάνοντας χρήση του SSL (Secure Sockets Layer). Οι επεξεργαστές δεδομένων τρίτου μέρους που χρησιμοποιούμε για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων έχουν επιλεγεί προσεκτικά ώστε να συμμορφώνονται με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. Για όσες προσωπικές σας πληροφορίες αποθηκευτούν στη βάση δεδομένων μας, θα ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την διασφάλισή τους. Θα αναφέρουμε κάθε τυχόν παράνομη παραβίαση της βάσης δεδομένων αυτού του ιστοτόπου ή της βάσης δεδομένων κάθε τρίτου φορέα επεξεργασίας δεδομένων που θα πέσει στην αντίληψή μας, σε οποιονδήποτε και σε όλους τους άμεσα ενδιαφερομένους όπως και στις και αρχές εντός 72 ωρών από την παραβίαση, εφόσον είναι προφανές ότι τα προσωπικά δεδομένα που είναι αποθηκευμένα σε αναγνωρίσιμη μορφή, έχουν κλαπεί.

Αυτός ο ιστότοπος συλλέγει και χρησιμοποιεί προσωπικές πληροφορίες και όπως οι περισσότεροι ιστότοποι, χρησιμοποιεί το Google Analytics (GA) για να παρακολουθεί την δραστηριότητα των χρηστών. Χρησιμοποιούμε αυτά τα δεδομένα για να καθορίσουμε τον αριθμό των ατόμων που χρησιμοποιούν τον ιστότοπο μας, για να κατανοήσουμε καλύτερα τον τρόπο με τον οποίο βρίσκουν και χρησιμοποιούν τις ιστοσελίδες μας και για να δούμε την πορεία τους μέσα στον ιστότοπο. Παρόλο που η GA καταγράφει δεδομένα όπως η γεωγραφική σας θέση, η συσκευή σας, το πρόγραμμα περιήγησης στο διαδίκτυο και το λειτουργικό σας σύστημα, καμία από αυτές τις πληροφορίες δεν σας κάνει προσωπικά γνωστούς σε εμάς. Η GA καταγράφει επίσης τη διεύθυνση IP του υπολογιστή σας, η οποία θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την ταυτοποίηση σας, αλλά η Google δεν μας παρέχει πρόσβαση σε αυτό. Θεωρούμε ότι η Google είναι ένας τρίτος φορέας επεξεργασίας δεδομένων ο οποίος είναι συμβατός με τις επιταγές της Ευρωπαϊκής νομοθεσίας.

Σε περίπτωση που επιλέξετε να επικοινωνήσετε μαζί μας χρησιμοποιώντας φόρμα επικοινωνίας ή κάποιο σύνδεσμο του ηλεκτρονικού μας ταχυδρομείου, κανένα από τα δεδομένα που παρέχετε δεν θα αποθηκευτεί από αυτόν τον ιστότοπο ή θα μεταβιβαστεί ή θα υποβληθεί σε επεξεργασία από οποιονδήποτε τρίτο φορέα επεξεργασίας δεδομένων. Αντίθετα, τα δεδομένα αυτά θα μας σταλούν με ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μέσω του πρωτοκόλλου SMTP (Simple Mail Transfer Protocol). Οι SMTP διακομιστές μας, προστατεύονται από πρωτόκολλο ασφαλείας TLS (μερικές φορές γνωστό και ως SSL), που σημαίνει ότι το περιεχόμενο ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κρυπτογραφείται πριν να αποσταλεί μέσω του διαδικτύου.

Ο ιστότοπος agorazin.gr μπορεί να συγκεντρώνει στοιχεία αναγνώρισης των χρηστών της ιστοσελίδας χρησιμοποιώντας αντίστοιχες τεχνολογίες, όπως cookies ή και την παρακολούθηση διευθύνσεων Πρωτοκόλλου Internet (IP). Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε επισκέπτη/χρήστη και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του. Χρησιμοποιούνται για την διευκόλυνση πρόσβασης του επισκέπτη/χρήστη όσον αφορά στη χρησιμοποίηση συγκεκριμένων υπηρεσιών ή και σελίδων της ιστοσελίδας, για στατιστικούς λόγους και προκειμένου να καθορίζονται οι περιοχές οι οποίες είναι χρήσιμες ή δημοφιλείς. Τα στοιχεία αυτά μπορεί να περιλαμβάνουν επίσης τον τύπο του φυλλομετρητή (browser) που χρησιμοποιεί ο επισκέπτης/χρήστης, το είδος του υπολογιστή, το λειτουργικό του σύστημα, τους παροχείς διαδικτυακών υπηρεσιών και λοιπές πληροφορίες τέτοιου είδους. Επιπλέον, το πληροφοριακό σύστημα  της ιστοσελίδας συλλέγει αυτόματα πληροφορίες σχετικά με τις τοποθεσίες που επισκέπτεται ο επισκέπτης / χρήστης της και σχετικά με τους συνδέσμους σε ιστοτόπους τρίτων που ενδέχεται να επιλέξει μέσω και για τη χρήσης της ιστοσελίδας.

Ο επισκέπτης / χρήστης της ιστοσελίδας μπορεί να ρυθμίσει το πρόγραμμα που χρησιμοποιεί για πλοήγηση στο Διαδίκτυο (webbrowser) κατά τέτοιο τρόπο ώστε, είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες, είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμία περίπτωση. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης / χρήστης των συγκεκριμένων υπηρεσιών και σελίδων δεν επιθυμεί την χρήση cookies για την αναγνώριση του ενδέχεται να έχει μειωμένη ή και καθόλου περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές.

Η παρούσα ιστοσελίδα μπορεί να περιλαμβάνει συνδέσμους (links) προς άλλους δικτυακούς τόπους οι οποίοι βρίσκονται υπό την ευθύνη τρίτων φορέων, φυσικών ή νομικών προσώπων. Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνονται η agorazin+agorapus για τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων τους οποίους αυτοί οι δικτυακοί τόποι ακολουθούν.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΗΣ agorazin+agoraplus - ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗΣΗΣ

Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας διατίθεται «ως έχει». Η agorazin+agorapus δεν παρέχει καμία εγγύηση, ρητή ή μη, σχετικά με την αρτιότητα, ορθότητα, επικαιρότητα, εμπορικότητα, μη παραβίαση ή καταλληλότητα του περιεχομένου αυτού  για οποιαδήποτε χρήση, εφαρμογή ή σκοπό. Η agorazin+agorapus υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, δεν ευθύνεται για οιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο επισκέπτης/χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων της ιστοσελίδας στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και ευθύνη και με τη γνώση των παρόντων όρων. Επίσης, η agorazin+agorapus δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα ή ότι τα σφάλματα θα διορθώνονται άμεσα ή μέσα σε εύλογο χρόνο. Ομοίως η agorazin+agorapus δεν εγγυάται ότι η ιστοσελίδα ή οιοσδήποτε άλλος συγγενικός δικτυακός τόπος ή οι εξυπηρετητές ("servers") μέσω των οποίων το περιεχόμενο τίθεται στη διάθεση των επισκεπτών/ χρηστών παρέχονται χωρίς "ιούς" ή άλλα επιζήμια συστατικά. Το κόστος των ενδεχόμενων διορθώσεων ή εξυπηρετήσεων, το αναλαμβάνει ο επισκέπτης/χρήστης και σε καμία περίπτωση η agorazin+agorapus.

ΧΡΗΣΗ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΣΕ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥΣ ΤΟΠΟΥΣ ΤΡΙΤΩΝ (LINKS)

Η παρούσα ιστοσελίδα μπορεί να παρέχει τη δυνατότητα πρόσβασης σε δικτυακούς τόπους τρίτων μέσα από κατάλληλους συνδέσμους (links). Οι εν λόγω σύνδεσμοι έχουν τοποθετηθεί αποκλειστικά για τη διευκόλυνση των επισκεπτών/χρηστών της ιστοσελίδας, ενώ οι δικτυακοί τόποι στους οποίους παραπέμπουν υπόκεινται στους αντίστοιχους, των δικτυακών αυτών τόπων, όρους χρήσης. Η τοποθέτηση των συνδέσμων δεν αποτελεί ένδειξη έγκρισης ή αποδοχής του περιεχομένου των αντίστοιχων δικτυακών τόπων από την agorazin+agorapus, η οποία δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο τους ούτε για τις πρακτικές προστασίας απορρήτου ή την ακρίβεια των υλικών που υπάρχουν σε αυτούς. Εάν ο επισκέπτης/χρήστης της ιστοσελίδας αποφασίσει να χρησιμοποιήσει, διαμέσου των συνδέσμων της, κάποιον από τους δικτυακούς τόπους τρίτων, αποδέχεται ότι πράττει τούτο με δική του ευθύνη.

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης της ιστοσελίδας, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση ή αλλαγή  τους διέπονται  από το εθνικό δίκαιο, το κοινοτικό δίκαιο και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων τυχόν διαπιστωθεί ότι είναι αντίθετη προς το ως άνω νομικό πλαίσιο ή τεθεί εκτός ισχύος, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ των agorazin+agorapus και του επισκέπτη/χρήστη των σελίδων και υπηρεσιών της ιστοσελίδας agorazin.gr και δε δεσμεύει παρά μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή. Με το παρόν συμφωνείται ρητά ότι οι  διαφορές που τυχόν θα προκύψουν από την εφαρμογή των παρόντων όρων και την εν γένει χρήση της ιστοσελίδας από τον επισκέπτη/χρήστη αυτής, εφόσον δεν επιλυθούν φιλικά, θα διέπονται από το ελληνικό δίκαιο και υπάγονται στη δικαιοδοσία των Δικαστηρίων Θεσσαλονίκης. 

Για οποιαδήποτε επικοινωνία με το διαχειριστή της ιστοσελίδας παρακαλούμε αποστείλατε ηλεκτρονική επιστολή στη διεύθυνση info(@)agorazin.gr.

Επίσης αν έχετε εντοπίσει οιοδήποτε ζήτημα νομικής ή ηθικής φύσεως σχετικά με το περιεχόμενο αυτού του ιστότοπου και ειδικότερα όσον αφορά στην αναπαραγωγή του περιεχομένου του ή και τη χρήση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, παρακαλείσθε να μας ειδοποιήσετε άμεσα.

ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ

Κάθε προϊόν που παράγουμε υφίσταται ποιοτικό έλεγχο. Εγκρίνεται αρχικά ως προς τον σχεδιασμό του (μακέτα) από τον πελάτη και κατόπιν παράγεται σύμφωνα με τις προδιαγραφές του, όπως αυτές περιγράφονται στην σελίδα του κάθε προϊόντος στο www.agorazin.gr.

Οι εγκρίσεις όλων των προϊόντων πριν την παραγωγή τους γίνονται ηλεκτρονικά με την αποστολή της τελικής μακέτας στον πελάτη μέσω email και την οριστική έγκρισή του. Μετά τον έλεγχο και την έγκριση της μακέτας από τον πελάτη, ουδεμία ευθύνη φέρει το www.agorazin.gr, η agorazin+agoraplus, οι συνεργάτες τους ή η παραγωγή για τυχόν λάθη.

Η agorazin+agoraplus καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια παραγωγής προϊόντων υψηλής ποιότητας.

Έχετε δικαίωμα να επιστρέψετε τα προϊόντα που αγοράσατε και να ζητήσετε την αντικατάστασή τους όταν με αποδεδειγμένη υπαιτιότητα της agorazin+agoraplus παραλάβατε λανθασμένα προϊόντα ή προϊόντα κακής ή ελαττωματικής ποιότητας.

Σε κάθε τέτοια περίπτωση η agorazin+agoraplus θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια άμεσης αντικατάστασης των προϊόντων, χωρίς επιπλέον χρέωση, το συντομότερο δυνατόν, εφόσον:

α) η υποβολή παραπόνων γίνει με email στο: info(@)agorazin.gr, εντός 2 ημερών από την παραλαβή τους, και

β) έχει παραλάβει τα ελλαττωματικά προϊόντα εντός 5 ημερών από την υποβολή παραπόνων, στην αρχική τους συσκευασία και ποσότητα.

Δεν φέρει καμία ευθύνη σε περιπτώσεις που ο πελάτης ενώ προηγουμένως έχει ενημερωθεί προφορικά ή γραπτά, για την κακή ποιότητα των αρχείων που έχει στείλει, για επεξεργασία και παραγωγή π.χ. φωτογραφιών, λογότυπων κ.ά., εγκρίνει πάραυτα, την μακέτα.

Δεν ευθύνεται επίσης για τυχόν λάθη που θα διαπιστωθούν μετά την παραγωγή οποιουδήποτε  προϊόντος σε μακέτα που έχει εγκριθεί και αφορούν λανθασμένες διευθύνσεις, τηλέφωνα κ.ά. καθώς και για δημοσιεύσεις λανθασμένων στοιχείων που έχουν αποσταλεί για δημοσίευση, σε οποιαδήποτε έκδοση.

ΕΓΚΡΙΣΗ – ΑΚΥΡΩΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Κάθε παραγγελία θεωρείται έγκυρη μόνον όταν λάβετε γραπτή επιβεβαίωση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Σε περίπτωση που η παραγγελία σας έχει ολοκληρωθεί, αλλά διαπιστωθεί ότι αντιβαίνει τους όρους και κανονισμούς της εταιρείας, δεν θα αποστέλλεται και δεν θα δημοσιεύεται. Σε αυτή την περίπτωση είναι στη πλήρη δικαιοδοσία της εταιρίας agorazin+agoraplus, εάν θα επιστρέψει μέρος ή όλο του κόστους της παραγγελίας. Σε κάθε περίπτωση η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να χρεώσει πλήρως την παραγγελία σαν αυτή να είχε αποσταλεί ή δημοσιευθεί.

Η agorazin+agoraplus καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια έγκαιρης παράδοσης όλων των προϊόντων εντός της συμφωνηθείσας προθεσμίας. Για περιπτώσεις καθυστέρησης παράδοσης λόγω μη διαθεσιμότητας υλικών παραγωγής, υπερβολικού φόρτου εργασίας, ακραίων καιρικών φαινομένων, ανωτέρας βίας, απεργιών, αδυναμία τηλεφωνικής ή μέσω email επικοινωνίας μαζί σας ή άλλων τεχνικών προβλημάτων παρακαλούμε δεχθείτε τις απολογίες μας.

Σε καμία περίπτωση δεν γίνεται δεκτή ακύρωση παραγγελίας για έναν ή για περισσότερους από τους παραπάνω λόγους.

Ακυρώσεις παραγγελιών γίνονται δεκτές σε κάθε άλλη περίπτωση και μόνον εφόσον δεν έχουν προχωρήσει στην παραγωγή. Για κάθε ακύρωση παραγγελίας παρακαλούμε επικοινωνήστε το συντομότερο δυνατόν στο τηλέφωνο 2310 344445 ή στο email: info(@)agorazin.gr